Premier wziął udział w spotkaniu przewodniczących sądów konstytucyjnych Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Węgier i Gruzji. Zaprosiła ich prezes TK Julia Przyłębska. Tematem była rola sądu konstytucyjnego we współpczesnym państwie. 

Morawiecki: często jestem konfrontowany z wyrokami TK

Premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia podkreslił, że "bardzo często jest konfrontowany z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które są sprzeczne z wolą rządu". 

- Respektujemy je w poszanowaniu majestatu prawa i majestatu Trybunału Konstytucyjnego, którego rola jest niezwykle kluczowa, a tym ważniejsza w społeczeństwie polskim, im bardziej odzwierciedla pluralizm tegoż społeczeństwa - mówił. 

Ocenił również, że "w niedawnej historii" dochodziło do sytuacji, w których - jak mówił - "ten pluralizm był w znacznym stopniu naruszony". - Mogę wyrazić moją radość, że system polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem TK, w pewnych interwałach czasowych doprowadza jednak do pewnej pluralizacji poglądów. Jednocześnie poprzez zasady określone w konstytucji dotyczące TK i ujęte również w ustawach, gwarantuje tak daleko posuniętą niezależność Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczył. 

 


Rola konstytucji fundamentalna

Zaznaczył równocześnie, że Polska ma jedna z najstarszych tradycji konstytucyjnych w Europie.  W tym kontekście wymienił przywileje królewskie, prawo zwyczajowe oraz ustawodawstwo związane z tworzeniem porządku konstytucyjnego wraz ze "zwieńczeniem w postaci Konstytucji 3 Maja".

- To wszystko świadczy o tym, że Polska ma wielowiekowe tradycje konstytucyjne i my doskonale rozumiemy, czym jest konstytucja, czym są trybunały konstytucyjne, sądy, i jaką rolę odgrywają w ustroju, jak ważną, fundamentalną rolę odgrywają w porządku prawnym i politycznym całego systemu państwowego - dodał.

Ocenił, że obecnie w Europie, w Unii Europejskiej jest okres "poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej". "Sądzę, że ten pluralizm naszych doświadczeń historycznych i dzisiejszych oczekiwań powinien być w pełni uszanowany" - zaznaczył.

W tym kontekście stwierdził, że wiele z trybunałów konstytucyjnych rozważało, "gdzie są granice porządku europejskiego względem porządku konstytucyjnego, z rolą trybunału konstytucyjnego na czele".

Trybunał najwyższą instancją odwoławczą i decyzyjną 

Dodał, ze Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce najwyższą instancją odwoławczą i decyzyjną i "ten obowiązujący porządek konstytucyjny nie powinien być naruszany przez wszelkie inne uzurpacje".

- Cieszę się, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuację, że mimo pewnych sporów, nawet bardzo daleko posuniętych sporów wokół konstytucji, interpretacji konstytucji, jest dla coraz większej liczby ludzi jasne, że TK dzisiaj reprezentuje bardzo spluralizowane poglądy i ciesząc się swoją niezależnością dba o jakość porządku konstytucyjnego państwa, a w związku z tym dba również o jakość naszego ustroju - dodał. 

pru/ pap