Odbędzie się ona w wtorek, 22 stycznia 2013 r., o godz. 10.00. Raport jest rezultatem badań zmian w prawie, które zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat i dotyczyły statusu asystentów sędziów oraz pracowników sądów. Raport powstał w oparciu o współpracę z przedstawicielami obu grup zawodowych, informacji uzyskanych z sądów z obszaru całego kraju oraz od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.
Raport analizuje m.in. skutki zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadzone w 2009 r. Ta nowelizacja znacząco podwyższyła wymogi, stawiane przed kandydatami na stanowisko asystenta sędziego. Spowodowało to obniżenie liczby asystentów zatrudnionych w sądach. Próbą rozwiązania tego problemu było wprowadzenie tzw. koordynatorów prawnych, zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.
W drugiej części raportu dokonano ewaluacji funkcjonowania ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, która mimo istotnych zmian ustrojowych i społecznych, obowiązuje od ponad 14 lat.
Analiza przedstawiona w raporcie jest istotna także w kontekście toczących się w ostatnim czasie dyskusji na temat deregulacji zawodów, jak i powrotu do koncepcji asesury sądowej.
W konferencji wezmą udział:
- Artur Pietryka, współautor raportu;
- Michał Szwast, współautor raportu;
- dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji praw Człowieka