Zakwestionowana skuteczność powołania sędziego

Zastępca krajowego rzecznika dyscyplinarnego, sędzia Michał Lasota, poinformował prezes olsztyńskiego Sądu Okręgowego Danutę Hryniewicz, że prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie możliwego popełnienia w dniu 7 stycznia 2020 r. przewinień dyscyplinarnych przez siedmioro z ośmiu sędziów orzekających w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ich przewinienie miało polegać na zasiadaniu w składzie Sądu Okręgowego w Olsztynie i uczestniczeniu w wydaniu postanowień w siedmiu sprawach odwoławczych, w których zakwestionowana została "skuteczność powołania sędziego, jak i istnienie stosunku służbowego sędziego".

Składy te następnie skierowały do Sądu Najwyższego siedem pytań prawnych dotyczących tego, czy ważne są orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Takie pytania skierowało siedem trzyosobowych składów orzekających w siedmiu różnych sprawach odwoławczych rozpoznawanych w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Czytaj: Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>
 

Według rzecznika dyscyplinarnego, olsztyńscy ci sędziowie "przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania na jej wniosek sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydali postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnień prawnych".

 


Prezes nie widzi powodu do zawieszenia

W odpowiedzi na to żądanie prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Danuta Hryniewicz poinformowała, że ocena merytorycznych decyzji podejmowanych przez Sąd w siedmiu wskazanych przez rzecznika dyscyplinarnego toczących się postępowaniach odwoławczych wykracza poza administracyjny nadzór Prezesa Sądu. 
- Ponadto, Pani Prezes, po zapoznaniu się z orzecznictwem IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego, wskazała, że nie znajduje powodów do zastosowania wobec siedmiorga sędziów tego wydziału decyzji administracyjnej w postaci zarządzenia natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych - napisano w komunikacie sądu.