Zadania egzaminacyjne – dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników – przygotowane zostały przez zespół składający się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość opracowywania przez zdających zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzystało około 30 proc. zdających.


ID produktu: 40430100 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Tomalak
Tytuł: Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>