Taki wniosek przynosi raport z ogólnopolskiego badania na temat „Problemów polskich przedsiębiorców", które przeprowadził TNS OBOP na zlecenie Polski Przedsiębiorczej i firmy pkt.pl. Wzięło w nim udział ponad 900 przedsiębiorców z całego kraju z firm, które zatrudniają do 250 osób. Więcej>>>