Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w opinii do konsultowanego projektu zmian przepisów przestrzega, że proponowana zmiana dotycząca spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych) nie przyniesie spodziewanych korzyści dla Skarbu Państwa. - Obecny stan prawny w zakresie tego typu spółek stanowi bardzo poważną zachętę dla przedsiębiorców do reinwestowania zysków, a nie do ich wypłaty i konsumowania. Zyski w nie są bowiem opodatkowane, dopóki przedsiębiorca ich nie wypłaca, lecz je inwestuje. Dodatkowo taki stan zachęca przedsiębiorców zagranicznych do inwestowania w Polsce - czytamy w opinii.
Jej autorzy twierdza, że zmiana oznacza nic innego jak ogromną podwyżkę podatków dla kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców. Obecnie wspólnicy spólek komandytowych płacą podatek dochodowy w wysokości 19 proc. dochodu. Po zmianie wspólnicy będą płacili dodatkowy podatek naliczony od zysku wypłaconego przez spółkę wg stawki 19 proc.. Łączne faktyczne obciążenie podatkowe tych przedsiębiorców w zakresie wypłaconych zysków będzie wynosiło 34,39 proc.
- Brak jest jakichkolwiek przesłanek ekonomicznych, aby właśnie na tych przedsiębiorców nałożyć dodatkowy podatek 19 proc. od wypłaconych zysków. Takie działanie najpierw obniży znacznie ich konkurencyjność na rynku, a ostatecznie zmusi przedsiębiorców do poniesienia kosztów zmiany formy prawnej w inną spółkę (np. jawną lub z ograniczoną odpowiedzialnością) - czytamy w opinii PKPP Lewiatan.

Cała opinia PKPP Lewiatan>>>