"To była dla mnie sytuacja przykra, nie tylko jako sędziego, ale też jako człowieka. (...) Atak był dla mnie szokiem i czuję się znieważona jako sędzia" - mówiła poszkodowana sędzia Anna Wielgolewska, którą w poniedziałek wysłuchał sąd rejonowy.

Oskarżony pytał poszkodowaną sędzię m.in.: "Czy uważa się pani za sędzię niezależną i uczciwą?". Swe pytania ponawiał pomimo ich uchylenia przez sąd. Ponadto "w ramach rekompensaty" za zniszczony tortem ubiór chciał wręczyć poszkodowanej sędzi pled w pasy. W związku z tym zachowaniem sąd ukarał go grzywną 3 tys. zł.

Proces dotyczy posiedzenia sądu z czerwca 2013 r. W Sądzie Okręgowym w Warszawie przesłuchiwano wówczas dwoje psychiatrów, którzy uznali, że zdrowie b. szefa MSW z lat PRL Czesława Kiszczaka nie pozwala na sądzenie go po raz piąty za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników kopalni "Wujek" w 1981 r.

Gdy sędzia Wielgolewska ogłosiła, że przesłuchanie biegłych odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, obecna w sali jako publiczność grupa osób z Adamem Słomką na czele zaprotestowała, głośno wyrażając niepochlebne dla sądu opinie. Wtedy sędzia ogłosiła przerwę w posiedzeniu. Gdy wychodziła z sali, jeden z mężczyzn rzucił w nią tortem z bitą śmietaną. Sędzia została trafiona w tył głowy. Potem posiedzenie dokończono niejawnie. W końcu sędzia zawiesiła proces Kiszczaka z powodu jego złego stanu zdrowia. Jeszcze w 2013 r. SA prawomocnie utrzymał tę decyzję SO.

Kilka dni później Zygmunt M. usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub do trzech lat więzienia.

Sąd w poniedziałek wysłuchał także zeznań Słomki, który powiedział, że "tortem rzuciła cała grupa, a nie jeden człowiek". Przyznał, że to on wniósł tort do sądu. Podczas rozprawy obejrzano także nagrania z monitoringu sądowego oraz dokonane przez dziennikarzy.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli odroczył rozprawę do 1 października, kiedy najprawdopodobniej proces zostanie zakończony.

W czerwcu 2014 r. sąd skazał M. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, czyli obowiązku nieodpłatnych prac społecznych przez 20 godzin w miesiącu. Wyrok ten zapadł w tzw. trybie nakazowym (bez wzywania oskarżonego na rozprawę). Tryb ten stosuje się wtedy, gdy "okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości w świetle zebranych dowodów", oskarżony pozostaje na wolności, sprawa toczy się z oskarżenia publicznego, a oskarżony ukończył 17 lat i nie zachodzi wątpliwość co do jego poczytalności.

Czytaj: Ograniczenie wolności za rzut tortem w warszawską sędzię>>>

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje jednak prawo wniesienia do sądu sprzeciwu od wyroku w trybie nakazowym - co automatycznie oznacza utratę jego mocy. Latem 2014 r. oskarżony złożył taki sprzeciw.

Po incydencie z 2013 r. sąd zaostrzył środki bezpieczeństwa, ustalając m.in., że do gmachu wolno wnosić tylko rzeczy "niezbędne w postępowaniu sądowym". Atak na sędzię stanowczo potępiła Krajowa Rada Sądownictwa. Kierownictwo sądu okręgowego wyraziło "głębokie poruszenie" incydentem.

W maju SO powołał biegłych lekarzy, by ponownie ustalili, czy można podjąć zawieszony w 2013 r. proces Kiszczaka ws. śmierci górników. Są to ci sami biegli, którzy niedawno uznali, że Kiszczak może pod pewnymi warunkami stanąć przed sądem odwoławczym w innym procesie - za wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r. W połowie czerwca Kiszczak w sprawie wprowadzenia stanu wojennego został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację obrony od takiego wyroku sądu I instancji z 2012 r. (PAP)