- Obecnie prowadzone są 42 postępowania przygotowawcze związane z nieprawidłowościami przy obsłudze korespondencji z sądów i prokuratur przez nowego operatora – Polską Grupę Pocztową – i współpracujące z nim podmioty – taką informację w połowie czerwca 2014 r. roku przedstawił Andrzej Seremet, prokurator generalny. Przy tym PG nie dysponuje danymi, ile takich spraw zdarzało się, gdy obsługą sądów i prokuratur zajmowała się Poczta Polska.
Od nowego roku za doręczanie przysyłek z sądów i prokuratur odpowiada Polska Grupa Pocztowa. Przedstawiając ofertę o 84 mln zł tańszą od Poczty Polskiej, wygrała przetarg, by móc świadczyć te specyficzne i ważne dla wymiaru sprawiedliwości usługi. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowego doręczyciela nie były jednak łatwe. Zarówno samorządy prawnicze, jak i sądy zarzucały operatorowi m.in. brak należytego przygotowania, nieznajomość przepisów prawa pocztowego w zakresie awizacji czy brak regularności. Po pół roku sytuacja powoli się normuje.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna