Krajowa Rada Prokuratury apeluje, aby jak najszybciej wprowadzić jawność dyscyplinarek prokuratorów. - To dobry pomysł. Prokurator generalny od dawna zabiega o jawność tych postępowań. Zaproponował takie zmiany jeszcze w projekcie z czerwca 2011 r. Przepisy przedstawiono ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - stwierdza prokurator Radoniewicz.
I dodaje, że Ministerstwo Sprawiedliwości także proponuje jawność w projekcie prawa o prokuraturze. Wiiceminister Michał Królikowski deklaruje nawet, że przepisy dotyczące jawności mogłyby wejść w życie znacznie wcześniej niż cała ustawa. Czyli nie w styczniu 2015 r., ale już po 14 dniach od publikacji ustawy.
Minister sprawiedliwości chce zmienić strukturę sądów dyscyplinarnych. Chce decentralizacji. W pierwszej instancji byłyby to sądy przy prokuraturach apelacyjnych i przy Prokuraturze Generalnej. A w drugiej – powszechne sądy apelacyjne. Podobną strukturę przewidział także prokurator generalny w swoim projekcie. To przełomowe rozwiązanie, na miarę zmian, jakie dokonały się w sądownictwie dyscyplinarnym sędziów w 2001 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna