Mamy szczegółowe regulacje, na podstawie których komornicy odbierają dłużnikowi telewizor, natomiast brakuje szczegółowej procedury przymusowego odebrania dziecka. Nie ma także precyzyjnych regulacji przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Nie wiadomo, na czym dokładnie polega stały nadzór nad nieletnim czy nadzorowanie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kuratorzy rodzinni coraz głośniej mówią o potrzebie unormowania postępowania w takich przypadkach.
Resort sprawiedliwości naciskany przez rzecznika praw dziecka rozważa wprowadzenie odpowiednich regulacji w rozporządzeniach. – Nie istnieją przeszkody natury legislacyjnej do tego, aby szczegółowe kwestie proceduralne dotyczące przymusowego odebrania dziecka uregulować w akcie wykonawczym do kodeksu postępowania cywilnego, jednakże decyzję o potrzebie i ewentualnym zakresie takiej regulacji będzie można podjąć dopiero po zapoznaniu się z opiniami praktyków – tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Do września resort zbiera od prezesów sądów okręgowych informacje m.in. o problemach związanych z wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu dziecka.

Źródło: Gazeta Prawna 7.07.2010.