Proponujemy zmiany dotyczące wstępujących do służb mundurowych od początku 2012 roku: wiek emerytalny powinien być ustanowiony w wysokości 55 lat, a staż służby - 25 lat - powiedział premier remier w piątkowym expose, Zaproponował "przegląd i decyzje" dotyczące grup obecnie emerytalnie uprzywilejowanych. "Dotyczy to mundurówek, górników, prokuratorów, sędziów i księży" - wyliczał.
Jak powiedział, decyzje odnośnie służb mundurowych będą dotyczyły wyłącznie nowo wstępujących do służb od początku 2012 roku. "Zgodnie z naszym publicznym zobowiązaniem, w duchu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zmiany jakie zaproponujemy nie będą dotyczyć tych, którzy są dziś w służbie, albo którzy wyszli ze służby i korzystają dziś z emerytur" - zaznaczył.
"Chcę to jeszcze raz wyraźnie podkreślić: zmiany dotyczyć będą i mogą wyłącznie tych, którzy do służby przystąpią od początku roku 2012. Te zmiany proponujemy na takim poziomie: wiek emerytalny powinien być ustanowiony w wysokości 55 lat, a staż służby - 25 lat" - powiedział premier.
Jeśli chodzi o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie, będziemy proponowali utrzymanie tych przywilejów wyłącznie dla tych, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu (...). Oni dziś dysponują specyficznymi, im precyzyjnie dedykowanymi przywilejami i te powinny być zachowane" - oświadczył.
Donald Tusk zapowiedział też szybkie przygotowanie propozycji zmian w przepisach dotyczących stanu spoczynku sędziów i prokuratorów (ks.pap)