W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w 2013 r. - czytamy w komunikacie.
Pełna lista>>>