Według projektu pełnomocnikiem rządu ds. praw człowieka będzie sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości. - Prawa człowieka w zdecydowanej większości krajów europejskich znajdują się w obszarze kompetencji resortów sprawiedliwości, co czyni zasadnym ustanowienie pełnomocnikiem rządu sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - można przeczytać w uzasadnieniu projektu.
Wynika z niego też, że do kompetencji pełnomocnika należeć będą głównie zadania "z zakresu inicjowania, koordynowania oraz monitorowania działań, w tym dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych, zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka, monitorowania i analizowania spraw i orzeczeń związanych z naruszaniem praw człowieka, a także współpracy z Komisją Wenecką".

Pełnomocnik ma także monitorować i analizować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na obowiązujące akty prawne. Do jego kompetencji będzie należało także analizowanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości oraz inne organy władzy publicznej.

Czytaj: Będzie pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej>>