Rząd chce przyspieszyć rozpoznawanie spraw przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. W przygotowanym projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zaproponował wprowadzenie do procedury kilku istotnych zmian. Najważniejsze z nich to uregulowanie reprezentacji procesowej pracodawcy, organów rentowych oraz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także ich zdolności sądowej i procesowej.
Projekt przewiduje, że pełnomocnikiem organu rentowego, a także pracodawcy, który nie ma statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, może być ich pracownik. Z kolei członek wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł reprezentować tę jednostkę.
Do tej pory najczęściej pracodawców i organy reprezentowali adwokaci lub radcowie prawni.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna