Sprawa dotyczy decyzji nowej KRS z  2018 roku. KRS zdecydowała, że nie będzie rekomendować prezydentowi powołania kilkorga sędziów kandydujących do SN w Izbie Karnej oraz w Izbie Cywilnej. Złożyli oni odwołania od uchwał KRS i trafiły one do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zdecydował się przesłać pytania prejudycjalne w tej sprawie do TSUE.

Pytania dotyczą tego, czy dochodzi do naruszenia zasady państwa prawnego oraz prawa do sądu i skutecznej ochrony sądowej, gdy ustawodawca krajowy usuwa z porządku prawnego przepisy o właściwości NSA oraz o prawie wniesienia do tego sądu odwołania od uchwał KRS.

NSA ma też wątpliwość, czy do naruszenia zasad państwa prawnego nie dochodzi w sytuacji, gdy sędziowska część składu KRS - przed którą toczy się procedura wyłaniania kandydatów na sędziów SN - została wybrana przez władzę ustawodawczą.

Czytaj także: Trybunał UE ocenia legalność nowej KRS>>