Przyczyną konfliktu był spór o sprawozdanie z prac komisji. Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, nie chce już rozmawiać o sytuacji dotyczącej samorządu na łamach prasy. – Rada nie ingeruje w działalność komisji rewizyjnej. Prawdopodobnie będzie musiało być teraz zwołane dodatkowe zgromadzenie izby, które wybierze członków do komisji rewizyjnej. Nie możemy bowiem funkcjonować bez tego organu kontrolnego – mówi dziekan.
Dziekan zamierzał zaproponować na zgromadzeniu podwyższenie składek ze 120 do 150 zł miesięcznie. Twierdzi, że środki zbierane z dotychczasowych składek nie są wystarczające.
Więcej: Rzeczpospolita>>>