Połączenie to jest pierwszą fuzją firm prawniczych, prowadzących tak rozległą działalność w Europie, USA, Kanadzie, Azji i Afryce. Wcześniejsze połączenia firm prawniczych w Europie dotyczyły kancelarii skoncentrowanych głównie na działaniach w obrębie jednego, europejskiego systemu prawa. Rozległa sieć biur oraz mnogość specjalizacji sprawiają, że to nowe połączenie jest unikalne zarówno pod względem zakresu świadczonych usług, jak i skali całego rzedsięwzięcia. 

Prawdziwie policentryczna
Nowa firma w pełni uosabia odmienność geograficzną, kulturową oraz tradycję prawniczą, które to cechy czynią z niej firmę o prawdziwie policentrycznym charakterze. Nowopowstała kancelaria nie będzie miała głównej centrali ani żadnej dominującej kultury narodowej. Oferować będzie swoim klientom w Polsce i innych krajach dostęp do pierwszej unikalnej globalnej sieci specjalistów i doradców, wspomagających ich działalność i inwestycje na całym świecie.
 

Poszanowanie różnorodności
Tomasz Dąbrowski, Partner Zarządzający kancel arią Salans w Polsce oraz członek zespołu liderów pracujących ze strony Salans nad połączeniem, mówi:
Pomyślny wynik głosowania stanowi pierwszy krok w procesie budowy nowej, globalnej platformy powstałej na fundamencie trzech firm o komplementarnej, choć unikatowej historii, praktyce i kulturze. Zamierzamy iść naprzód, tworzyć silniejszą kancelarię prowadzącą politykę poszanowania różnorodności i braku wykluczenia.