Projekt założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami przygotowało Ministerstwo Finansów. Ustawa ma dostosować przepisy do standardów unijnych. Dyrektywa przyznała państwom członkowskim swobodę co do regulacji uprawnień pośredników kredytowych. Resort finansów uznał, że sprawdzanie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy należy pozostawić kredytodawcom. Dostęp do ogólnopolskich baz danych zyskają natomiast zagraniczne podmioty udzielające pożyczek, ponieważ prawo unijne nakazuje zrównanie ich uprawnień z instytucjami krajowymi.

Czytaj: Rynek kredytów hipotecznych będzie uregulowany zgodnie z zaleceniami UE>>>

ID produktu: 40162095 Rok wydania: 2015
  LEX dla Banków - program dla nowych Klientów>>>