Przyjęcie mandatu karnego lub uiszczenie grzywny za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji ma jednocześnie stanowić wyrażenie przez posła kierowcę zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności. Jeśli nie przyjmie on mandatu, pojawi się wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przygotowany przez grupę posłów PO, PSL, RP i SLD projekt ustawy wprowadzającej możliwość bezpośredniej rezygnacji z immunitetu jest już gotowy. Do pierwszego czytania ma trafić na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Projekt dotyczy: posłów, senatorów, prokuratorów, rzecznika praw dziecka, generalnego inspektora danych osobowych i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: Rzeczpospolita