ACC jest globalną instytucją z siedzibą w Waszyngtonie (USA), skupiającą 30 tysięcy prawników przedsiębiorstw zatrudnionych w sektorze biznesowym 75 krajów. Członkowie tego stowarzyszenia reprezentują blisko 10 tysięcy firm i korporacji, które stanowią istotny element światowego ładu gospodarczego. Do ACC Europe należy 1600 osób, a doroczna ACC Europe's Annual Conference jest jednym z największych spotkań tego rodzaju na naszym kontynencie.

Waldemar Koper, prezes zarządu PSPP, uznaje fakt nawiązania kontaktów z ACC Europe za ważny krok w budowie prestiżu, znaczenia i wpływów organizacji będącej głosem polskich prawników in-house. "Bliskie związki między naszymi stowarzyszeniami to naturalny efekt wspólnego celu, jakim jest budowa silnej gospodarczo Europy. Chcielibyśmy, aby w tym planie aktywny udział mieli prawnicy, którzy znajdują się na pierwszej linii działalności biznesowej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na forum tych dwóch organizacji przyczyni się w znacznej mierze do poszerzenia możliwości, podniesienia skuteczności oraz pogłębienia wiedzy na temat specyfiki naszej pracy w skali europejskiej. W niedalekiej przyszłości zamierzamy podjąć z ACC Europe kilka wspólnych inicjatyw, które pozwolą na stworzenie trwałej podstawy bliskiej współpracy" - oświadczył po rozmowach z przedstawicielami europejskiego oddziału ACC Waldemar Koper. Należy podkreślić, że była to pierwsza konferencja ACC w regionie Europy Środkowej i Centralnej.

PSPP i ACC Europe wstępnie uzgodniły tryb spotkań i wymiany doświadczeń między członkami bliźniaczych organizacji oraz określiły harmonogram seminariów z udziałem polskich i europejskich specjalistów. Podjęta została także decyzja o udziale delegacji PSPP w przyszłorocznej ACC Europe's Annual Conference, która odbędzie się w Barcelonie.

Źródło: PSPP