W opinii wiceministra Korolca wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i instytucjami gospodarczymi odgrywa bardzo ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. - Współpraca nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w czasie spowolnienia gospodarczego i rosnącej konkurencji na świecie - podkreślił.  Zwrócił również uwagę, że Polska aktywnie uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach dających możliwość wymiany doświadczeń. - Chcemy uczyć się od krajów bardziej zaawansowanych w ograniczaniu obciążeń biurokratycznych, bo wierzymy, że potęga UE zależy od siły każdego z państw członkowskich – powiedział. Wyraził także nadzieję, iż skuteczne działania upraszczające prawo umocnią Polskę na pozycji lidera wśród nowoprzyjętych państw członkowskich, w zakresie polityki Better Regulation.
Wiceminister zaprezentował ponadto stan prac nad polskim programem redukcji obciążeń administracyjnych. Przypomniał również, że obok upraszczania prawa i ograniczenia biurokracji istotne jest także zapobieganie powstawaniu nowych barier. - Polski rząd wkłada wiele wysiłku, aby przeciwdziałać tworzeniu kolejnych obciążeń administracyjnych poprzez wzmocnienie systemu oceny skutków wprowadzanych regulacji i ulepszenie zasad konsultacji społecznych - zaznaczył.

Grupa Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych (High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens - HLG) została utworzona 31 sierpnia 2007 r. jako organ doradczy Komisji Europejskiej. Zadaniem organizacji, złożonej z piętnastu europejskich ekspertów, jest wsparcie merytoryczne w zakresie wprowadzania „Programu działań na rzecz redukcji obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej”.