Komisja Access to Justice przy CCBE zajmuje się m.in. szeroko rozumianą pomocą prawną, roszczeniami zbiorowymi, alterantywnymi rozwiązaniami sporów, monitoruje inicjatywy Unii Europejskiej z zakresu dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli.
Adw. Dominika Stępińska-Duch jest przewodniczącą komisji Współpracy z zagranicą przy NRA oraz przedstawicielem z ramienia NRA Polskiej Delegacji w CCBE.  W latach 2010-2014 była wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest również członkiem międzynarodowych organizacji prawniczych m.in. European Criminal Bar Association, International Bar Association i Lex Mundi oraz ekspertem w Fair Trials International. Współpracuje też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski oraz kurs prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin College of Law. Zawód adwokata wykonuje od 2004 roku.
W swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na postępowaniach sądowych I arbitrażowych. Zajmuje się prawem karnym oraz zagadnieniami z prawa cyberbezpieczeństwa w praktyce nowych technologii.