Wprowadzony od 1 marca taryfikator, przewidujący podwyżkę opłat m.in. za sporządzenie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki (z 3,69 zł do 20 zł) uderzył przede wszystkim w kancelarie prawne. To dla nich, z przyczyn formalno-dowodowych, ważny jest dokument, potwierdzający datę nadania pisma.
- Po uwagach klientów którzy najczęściej korzystają z tych rozwiązań, spólka podjęła decyzję o zawieszeniu nowego cennika napisano na stronie internetowej Poczty Polskiej.
Jednocześnie znalazła się tam zapowiedź, że Poczta Polska spotka się m.in. z przedstawicielami samorządów prawniczych, by wysłuchać ich opinie na temat usługpocztowych.