Projekt nowej ustawy działkowej, przygotowany przez podkomisję sejmową, przewiduje wykup ogródków. Z przywileju skorzystają jednak nieliczni – ostrzega Polski Związek Działkowców (PZD). Według niego, projekt może przynieść więcej szkód niż pożytku, a jedynym celem PO jest poprawienie słupków w sondażach wyborczych.
– Chcemy, by na wniosek działkowca Polski Związek Działkowców (lub stowarzyszenia, które w przyszłości powstaną) miał obowiązek przenieść na niego tytuł prawny do gruntu pod ogródkiem – tłumaczy posłanka PO Krystyna Sibińska z podkomisji, która opracowała projekt nowej ustawy działkowej. Więcej: Rzeczpospolita>>>