Dziekan okręgowej rady radców wyznaczy go, jeśli ów prawnik zgodzi się i będzie to możliwe. Takie postanowienia zawiera obowiązująca od kwietnia zmiana kodeksu postępowania cywilnego. To właśnie ta zmiana oraz nowelizacja postępowania przed sądami administracyjnymi podyktowały przyjęcie przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwały regulującej kwestie wyznaczania radców do prowadzenia spraw z urzędu.
Zgodnie z nią radca ustanowiony przez sąd administracyjny możę z ważnych przyczyn wnosić o zwolnienie go z obowiązku zastepowania strony z urzedu. Taką przyczyną może być okoliczność uzasadniająca wyłączenie sie ze sprawy, np. kolizja interesów.

Źródło: Rzeczpospolita