Powodowie domagają się odszkodowania za poniesione straty w wysokości przeszło 50 mln euro. W razie braku porozumienia w drodze negocjacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia przez trybunał ICSID, a zatem mogłoby to nastąpić w połowie stycznie przyszłego roku.
Jak podkreśliła kancelaria, będzie to pierwszy przypadek wniesienia pozwu zbiorowego na podstawie BITu przez inwestorów, którzy ponieśli straty w trakcie operacji ratowania Cypru i Grecji.
Jak pisze na swoim blogu Marcin Menkes, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH, ten pozew stanowi zapowiedź znacznie szerszej batalii, jako że został złożony w wyniku porozumienia między dużymi kancelariami, które od sierpnia ubiegłego roku planują atak również w jurysdykcji greckiej i w USA. Więcej>>>