"Mamy dzisiaj ekspertyzy, że Tusk został wybrany w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego" - powiedział pod koniec marca w TVN24 szef MSZ, komentując przebieg głosowania Rady Europejskiej w sprawie ponownego wyboru Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Według doniesień medialnych wniosek o upublicznienie opinii, na które powołał się Waszczykowski, złożyła organizacja Sieć Obywatelska Watchdog Polska. MSZ udzieliło odpowiedzi odmownej, argumentując, że ministerstwo nie było zleceniodawcą ekspertyz kwestionujących legalność wyboru Tuska ani nie posiada do nich praw autorskich.

Jak poinformował resort dyplomacji, stowarzyszenie złożyło w kwietniu skargę na bezczynność ministra spraw zagranicznych w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie ekspertyz. Następnie, wyrokiem z dnia 17 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie "zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku Skarżącego (...) w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, stwierdzając jednocześnie, iż bezczynność Organu w zakresie powyższym nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa".

W pozostałej części - według informacji przekazanych przez MSZ - WSA "oddalił skargę oraz zasądził od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz Skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania".

MSZ złożył skargę kasacyjną na to orzeczenie do NSA 15 grudnia ub.r. (PAP)