Wprawdzie - jak zauważył NSA - dywidenda jest pochodną zysku, bo zależy od wystąpienia zysku, jednak jest zarazem kategorią odrębną od przychodu spółki, ponieważ jest należna innemu podmiotowi - wspólnikowi spółki. Więcej>>>

Katarzyna Jędrzejewska