Jak przypomina powołany niedawno na stanowisko prezesa tej instytucji Adam Jaser, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej. Do jego najważniejszych zadań należy zapobieganie i eliminowanie zaburzeń funkcjonowania oraz rozwoju konkurencji oraz ochrona zbiorowych interesów konsumentów. - Naszym priorytetem jest podejmowanie działań podnoszących dobrobyt konsumenta. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez skutecznej ochrony zarówno uczciwej konkurencji, jaki i praw każdego z nas, obywatela-konsumenta. Stawiamy na skuteczność, sprawność i otwartość działań administracyjnych - powiedział dziś Prezes  przyjmując nowe cele działań UOKiK na najbliższe miesiące.

Wynika z nich, że w centrum działań Urzędu ma być konsument, dlatego wzmocniona zostanie jego ochrona. Skuteczniejszej ochronie najsłabszych uczestników rynku służyć ma sprawne eliminowanie zjawisk patologicznych i edukacja. W tym celu rozszerzone zostaną kompetencje departamentu konsumenckiego, którego głównym zadaniem będzie szybkie reagowanie na problemy konsumentów, monitorowanie rynku, w tym nowych produktów i usług oraz reklam.
Urząd będzie - czytamy w dokumencie - twardo, ale racjonalnie reagował na naruszenia konkurencji - kartele i nadużycia siły przez dominatów rynkowych. Uproszczone zostaną procedury wewnątrz Urzędu oraz zwiększona samodzielność 9 delegatur Urzędu - co przyspieszy prowadzone działania. Kluczową kwestią decyzji administracyjnych będzie gruntowna analiza ekonomiczna.
Urząd stawia na ścisłą współpracę z otoczeniem - regulatorami sektorowymi, rzecznikami konsumentów, organizacjami pozarządowymi, izbami skupiającymi przedsiębiorców oraz ośrodkami naukowymi.
Przy Urzędzie będzie działała ponownie Rada Doradcza, w skład której wejdą eksperci z dziedziny ekonomii i prawa konkurencji. Jej głównym zadaniem będzie m.in. opiniowanie na zlecenie Prezesa UOKiK podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
Nowy statut Urzędu zostanie wysłany do konsultacji międzyresortowych i społecznych w przyszłym tygodniu.