Nowy partner od ponad 10 lat doradza klientom przy wdrażaniu i zachowywaniu zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji oraz praw własności intelektualnej. Przez ostatnie 3 lata - jak informuje kancelaria - były jednym z kluczowych prawników kancelarii w zakresie wdrażania wymogów RODO. 

 


Członek grupy roboczej przy Ministrze Cyfryzacji

Jak poinformowano adwokat Kowalski wchodził również w skład Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. stosowania RODO w bankowości, ubezpieczeniach i telekomunikacji. Posiada certyfikat CIPP/E, jest też doktorantem studiów „Między prawem a gospodarką” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. W ramach stowarzyszenia IAPP od stycznia 2019 r. pełni funkcję współzarządzającego IAPP KnowledgeNET Poland.

- Życzyłbym sobie i innym partnerom zarządzającym kancelariami, żeby opinie o członkach ich zespołu były tylko takie, jakie o Sławku Kowalskim mają klienci i rynek. To czysta przyjemność pracować z kimś takim - mówi Marcin Maruta. 

 


Praktyka ochrony danych osobowych Kancelarii Maruta Wachta to obecnie 27 ekspertów, w tym 2 partnerów, 2 counsels oraz 8 senior associates. Kancelaria doradza obecnie przy budowie długofalowych strategii zgodności z RODO, a także w zakresie Inspektora Ochrony Danych, kontroli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy zgłoszeń naruszeń oraz ocenie ryzyka i skutków przetwarzania danych.