Nowelizacja ustawy o SN przewiduje powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Zmiany zostały przygotowane pod presją UE - to reakcja partii rządzącej na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazujące wstrzymanie stosowania niektórych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 roku, która weszła w życie 3 kwietnia bieżącego roku.

Nowelizację Sejm uchwalił 21 listopada, a 23 listopada zaakceptował ją Senat.

Czytaj: Senat też za dostosowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym do oczekiwań KE >

17 grudnia mija 21-dniowy termin na jej podpisanie przez prezydenta, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa z 21 listopada stworzy podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też będą mieć taką możliwość - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji powinni złożyć Prezydentowi RP za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku. Ustawa uznaje też status prezesów SN - uznaje ich kadencję za nieprzerwaną.

Czytaj: Szef MSZ: Gdy ustawa o SN wejdzie w życie, skarga z TSUE powinna być wycofana >

 


Sędziowie, którzy objęli stanowisko w SN przed wejściem w życie nowelizacji z 21 listopada, będą przechodzić w stan spoczynku zgodnie z regulacjami poprzedniej ustawy o SN z 2002 r., czyli z dniem ukończenia 70 roku życia. Sędzia będzie mógł przejść w stan spoczynku na swój wniosek po ukończeniu 65. roku życia (mężczyźni) lub po ukończeniu 60 lat (kobiety), po ukończeniu 60 lat jeżeli przepracował na stanowisku sędziego SN nie mniej niż 9 lat. Natomiast sędziowie, którzy obejmą stanowisko w SN po wejściu w życie tej nowelizacji, będą przechodzić w stan spoczynku zgodnie z przepisem nowej ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia br., czyli z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złożą oświadczenie o woli dalszego orzekania, a prezydent wyrazi na to zgodę.