W obecnym stanie prawnym zastępca notarialny nie może ubiegać się o powołanie na stanowisko notariusz, jeśli w terminie 10 lat od doręczenia uchwały o powołaniu po zdanym egzaminie nie złoży wniosku o powołanie. Po upływie 10 lat taka osoba może przystąpić do egzaminu notarialnego ponownie.

W konsekwencji, zastępcy notarialni, nawet po ponad 10 letnim zatrudnieniu w charakterze zastępcy notarialnego, jeśli zostaną skreśleni z wykazu zastępców przez  radę właściwej izby notarialnej  mają możliwość ubiegania się o powołanie na stanowisko notariusza bez zdawania egzaminu.

Te przepisy – zdaniem projektodawców – są nielogiczne i niekorzystne dla zastępców, bo przecież w rzeczywistości wykonują pracę notariusza.

Po wejściu w życie ustawy, nie będą musieli zdawać egzaminu, gdy upłynie 10 lat.