1. Piotr Wysocki z praktyki prawa podatkowego został Partnerem Lokalnym.
  Z dniem 1 lipca do grona Partnerów kancelarii Baker & McKenzie dołączył doradca podatkowy Piotr Wysocki, który jest już trzecim Parterem w największym wśród polskich kancelarii prawnych zespole doradztwa podatkowego.
  Piotr Wysocki posiada dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz w międzynarodowym prawie podatkowym.
  "Piotr doradza klientom z wielu branż w tym z sektora finansowego, nieruchomości, czy nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo przy wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć, strukturyzacji transakcji przeprowadzanych przez fundusze Private Equity oraz kompleksowych procesach restrukturyzacyjnych. Wielokrotnie brał udział a później nadzorował przeglądy podatkowe; odpowiada za doradztwo przy transakcjach finansowych, jak sekurytyzacja czy emisje instrumentów dłużnych" - powiedział Sławomir Boruc, wspólnik i szef działu doradztwa podatkowego w kancelarii Baker & McKenzie
  Piotr doradza również klientom indywidualnym projektując efektywne podatkowo struktury prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzając przy planowaniu transakcji kapitałowych. Nowy Partner Lokalny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Bankowość i Finanse. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 2. Marcin Gmaj został nowym Partnerem Zarządzającym.
  Od 1 lipca Partnerem Zarządzającym kancelarii Baker & McKenzie jest Marcin Gmaj, który zastąpił na tym stanowisku Marka Rosińskiego.
  Marcin Gmaj odpowiada w warszawskim biurze Baker & McKenzie za praktykę fuzji i przejęć oraz inwestycji bezpośrednich. Prowadził szereg transakcji akwizycyjnych i doradzał przy największych inwestycjach zagranicznych. Bierze udział w projektach polegających na nabywaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw i spółek, w tym pozostających w stanie likwidacji lub upadłości. Doradza przy międzynarodowych ofertach papierów wartościowych i transakcjach przejęć spółek publicznych.
  "Zarządzanie kancelarią w czasie kryzysu czy recesji to ogromne wyzwanie. Doświadczenie wyniesione z codziennej pracy z klientami będzie mi w tym niezmiernie pomocne, dając możliwość porównania różnych sposobów radzenia sobie z kłopotami. Podobnie jak na początku obecnego dziesięciolecia, kiedy miałem przyjemność zarządzać kancelarią po raz pierwszy, również dziś jestem pewien, że Baker & McKenzie ma odpowiedni potencjał, by sprostać wszelkim przeciwnościom i wyjść z kryzysu w jeszcze lepszej formie", powiedział Marcin Gmaj. Zmiana na stanowisku Partnera Zarządzającego wpisana jest w model funkcjonowania kancelarii na świecie, w którym funkcja ta sprawowana jest przez różnych wspólników biura.
  Marcin Gmaj ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest adwokatem wpisanym na listę Warszawskiej Izby Adwokackiej. Chambers Guide to the Worlds Leading Lawyers, Chambers Europe, Legal 500, PLC Which Lawyer oraz European Legal Experts wskazują go jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie M&A. Jest również wskazywany jako ekspert od spraw corporate governance.