Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, odpowiednie regulacje znajdą się w potężnym projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jak zapowiada w wywiadzie dla gazety Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, dokument powinien trafić do konsultacji jeszcze w czasie wakacji.

Zmiany miałyby polegać na wprowadzeniu do k.p.c. instytucji nadużycia prawa procesowego. Ma to być skuteczne narzędzie, które pozwoli tępić sądowych pieniaczy. – Sędzia będzie mógł wreszcie zareagować, gdy strona wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem swoje uprawnienia procesowe, z reguły w celu obstrukcyjnym – tłumaczy wiceminister.

Założenie jest takie, aby sądy nie musiały dokonywać tych wszystkich czynności, które normalnie trzeba wykonać, gdy wpływa do nich pismo, a już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to np. zażalenie, a jedynie jego pozór.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Małgorzata Kryszkiewicz