Opinię taką zarząd stowarzyszenia ogłosił w specjalnej uchwale skierowanej do sędziów.

Jego autorzy przypominają, że urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego stanowi główny cel Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”. - W imię tych zasad krytykowaliśmy decyzje prokuratorów, naruszające niezawisłość sędziów i sprzeciwialiśmy się zastępowaniu rzeczowego dialogu o kondycji wymiaru sprawiedliwości słowami pogardy - stwierdzają autorzy uchwały.  I dodają, że obywatele, sądy i sędziowie znajdują się w kolejnej, krytycznej i przełomowej sytuacji, wyznaczonej przez projekt polityczny, który zakłada podporządkowanie władzy sądowniczej politykom - począwszy od Trybunału Konstytucyjnego po szkolenie aplikantów.

- W tak ważnym momencie Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie może pozostać nieme. Podzielamy oceny wyrażone w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 roku i  solidaryzujemy się z uchwałami stowarzyszeń sędziów, zgromadzeń sądów powszechnych oraz apelem Krajowej Rady Sądownictwa, które wzywają do powstrzymania się od kandydowania do wybieranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa - czytamy w uchwale.

Jej autorzy apelują do  sędziów  o dochowanie roty ślubowania. - Wierzymy, że będziecie wiernie służyć Rzeczypospolitej i stać na straży prawa, a dla pozornego, osobistego prestiżu nikt z Was nie weźmie udziału w naruszaniu ustawy zasadniczej - stwierdzają.