Niepełnosprawni Adrian Glinka z Olsztyna  i Jakub Hartwich z Torunia byli twarzami protestu, który rozpoczął się w Sejmie 18 kwietnia i trwał przez 40 dni. W tym czasie rodzice wraz z niepełnosprawnymi dziećmi starali się zwrócić uwagę rządzącym na bardzo trudną sytuację niepełnosprawnych w Polsce. 
Przyznanie im tej nagrody kapituła uzasadniała m.in.: „Adrian Glinka i Jakub Hartwich są przykładem heroicznej walki o prawa osób z niepełnosprawnościami, a także godnego opierania się wrogiej administracji sejmowej. Publicznie zabierając głos w obronie swoich praw, stali się symbolem walki o ludzką godność. Jest to nagroda szczególna, bo dotyczy Wszystkich Uczestników 40-dniowego Zbiorowego Protestu w Sejmie RP oraz całego środowiska osób z niepełnosprawnościami.”
- To nagroda za walkę o godność osoby ludzkiej oraz sposób, w jaki była prowadzona - uzasadniał prof. Andrzej Rzepliński przewodniczący.
-  Advocare to wołanie o pomoc. Dziś to wołanie słychać z instytucji demokratycznych. Laureaci nagrody to też adwokaci. Oni też wołali o pomoc, w swoim imieniu, ale też w imieniu innych niepełnosprawnych – mówi prof. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej profesor Jacek Trela.  
Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy przyznawana jest od 7 lat osobie lub instytucji działającej na rzecz poszanowania rządów prawa, demokracji konstytucyjnej oraz ochrony praw człowiek. Do tej pory jej laureatami zostali: Ewa Milewicz, Halina Bortnowska, Monika Sznajderman, prof. Zbigniew Lasocik, Ludwika i Henryk Wujec, Obywatele RP oraz prof. Adam Strzembosz
 

Czytaj: Prof. Strzembosz laureatem Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy>>

Gala VII Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy odbyła się w sobotę, 17 listopada w Teatrze Muzycznym w Lublinie.