W służbie źle się dzieje – twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego przygotowało projekt założeń nowej ustawy o kuratorach sądowych. Wkrótce zajmie się nim rząd. Lustratorzy nie są nim zachwyceni.
Kandydat do służby będzie musiał wykazać się niekaralnością, brakiem wszczętego postępowania o przestępstwo skarbowe oraz ukończyć wyższe studia i uzyskać tytuł magistra: prawa, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii lub nauki o rodzinie.

Czytaj: MS: przestępczość spada, mniej pracy dla kuratorów>>>

Za sprawą nowych przepisów pojawić się też mają przejrzyste kryteria oceny pracy i awansu. Doprecyzowane maja być obowiązki zawodowego kuratora. Chodzi o sprawowanie dozorów i nadzorów, współpracę z administracją więzień i aresztów śledczych w celu przygotowania skazanych do wyjścia na wolność. Zawieszony kurator dostanie mniejszą pensję. Minister chce też móc delegować kuratora bez jego zgody na maksymalnie pół roku.

Źródło: Rzeczpospolita

ID produktu: 40187586 Rok wydania: 2014
Autor: Kazimierz Postulski
Tytuł: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz>>>