Lista aktów prawnych, w oparciu o które powinni przygotowywać się kandydaci na radców prawnych obejmuje 55 pozycji, a dla kandydatów na adwokatów - 58 pozycji.