Wymagana jest pogłębiona znajomość regulacji prawnych i orzecznictwa z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich oraz doświadczenie w orzekaniu w przedmiotowej kategorii spraw.
 
Sędziowie zainteresowani delegowaniem proszeni są o zgłoszenie swych kandydatur do sędziego Jolanty Zagajewskiej Naczelnika Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych (nr tel. 22 52-12-487 lub mail: zagajewska@ms.gov.pl).