- My z Jean-Claude'em Junckerem rozmawiamy nieustannie o sprawach polsko-europejskich w bardzo różnych kontekstach, w tym również ja podkreślam zasadność, konieczność reformowania wymiaru sprawiedliwości i odnoszę wrażenie, że przewodniczący KE stara się znaleźć jakiś możliwy kompromis - powiedział premier. I podkreślił wagę dialogu w relacjach z Komisją Europejską na temat reformy sądownictwa w Polsce. - Dialog w tym zakresie jest bardzo ważny - oświadczył.

Wypowiedź premiera ma związek ze spekulacjami w związku z niepodjęciem w środę przez Komisję Europejską decyzji w sprawie skierowania skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mimo że wcześniej taka decyzja była zapowiadana.

Czytaj: KE nie kieruje na razie do TSUE sprawy polskich ustaw sądowych >>

Fakt ten wiązany był przez obserwatorów z zaplanowanym kilka godzin później szczytem UE, podczas którego premier Morawiecki miał rozmawiać z Jean-Claude'em Junckerem (rozmawiał z nim też dzień wcześniej w Bukareszcie), a także z odbytym w środę rano spotkaniem Mateusza Morawieckiego z prof. Małgorzatą Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego.
Żadnych informacji o ustaleniach z tego spotkania nie podano, ale z obu stron padały sugestie, że możliwe są jakieś nowe fakty w sporze Polski z organami UE w sprawie praworządności.  

Czytaj: Premier układa się z I prezes SN? >>