Z raprotu AI wynika, że co najmniej 2 591 wyroków śmierci w 53 państwach zostało odnotowanych w 2017 r., co stanowi znaczący spadek w porównaniu do rekordowej liczby 3 117 w 2016 r. Liczba ta nie zawiera jednak tysięcy wyroków śmierci i egzekucji w Chinach, gdyż tam tego rodzaju dane podlegają utajnieniu jako tajemnica państwowa.

Postęp na całym świecie

Według autorów raportu znaczący postęp można zauważyć na całym świecie. Jako przykłady podają spadek liczby egzekucji w państwach Afryki Subsaharyjskiej z pięciu w 2016 r. do dwóch w 2017 r. Wiadomo, że tylko Sudan Południowy i Somalia dalej przeprowadzają egzekucje. Wprawdzie z docierających do organizacji raportów wynika, że Botswana i Sudan w 2018 r. znowu zaczęły wykonywać egzekucje, jednak Amnesty International uważa, że fakt ten nie powinien położyć się cieniem na pozytywnych działaniach podejmowanych przez inne państwa w regionie.

Czytaj: Polska jako ostatnia z UE ratyfikowała zniesienie kary śmierci>>

Kolejne państwa znoszą karę śmierci
W innym miejscu w Afryce Gambia podpisała traktat międzynarodowy, w którym zobowiązała się, że nie będzie przeprowadzała egzekucji i że dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu kary śmierci. W lutym 2018 r. prezydent Gambii ustanowił oficjalne moratorium (tymczasowy zakaz) w sprawie egzekucji.

Także Mongolia zniosła karę śmierci za wszystkie przestępstwa co zwiększa liczbę państw abolicjonistycznych do 106 w 2017 r.

Stosują, ale z większym umiarem
Zdaniem AI ważne kroki mające na celu ograniczenie stosowania kary śmierci zostały podjęte przez państwa, które stanowczo ją popierają. W Iranie liczba egzekucji zmniejszyła się o 11 proc. zaś tych wynikających z przestępstw narkotykowych, o 40 proc. Zmiany zostały wprowadzone co do ilości narkotyków, które decydują o obowiązkowym stosowaniu kary śmierci. W Malezji znowelizowane zostały ustawy antynarkotykowe, które wprowadzają dowolność przy orzekaniu kar w sprawie przestępstw związanych z handlem narkotykami. Indonezja, gdzie w wyniku źle przemyślanej próby walki z przestępstwami narkotykowymi w 2016 r. wykonano wyroki śmierci wobec czterech osób, w ubiegłym roku nie przeprowadziła żadnych egzekucji i poinformowała o nieznacznym spadku liczby wydanych wyroków orzekających karę śmierci.
– Fakt, że państwa w dalszym ciągu stosują karę śmierci za przestępstwa narkotykowe jest niepokojący. Jednakże działania podjęte przez Iran i Malezję zmierzające ku nowelizacji ustaw antynarkotykowych wskazują na możliwe dalsze pozytywne zmiany, nawet jeśli dotyczą one mniejszości państw, które wciąż wykonują karę śmierci – mówi sekretarz generalny Amnesty International Salil Shetty.

  Kodeks karny. Część ogólna>>

Wieszają za handel narkotykami
Jednak zdaniem autorów raportu niekorzystne trendy były dalej obecne w 2017 r. w kwestii stosowania kary śmierci.
Piętnaście państw orzekło karę śmierci lub dokonało egzekucji za przestępstwa narkotykowe, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. W regionie Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej odnotowano największą liczbę egzekucji w związku z przestępstwami narkotykowymi w 2017 r., podczas gdy w regionie Azji-Pacyfiku najwięcej państw stosowało karę śmierci za tego rodzaju przestępstwa (10 z 16).

Amnesty International informuje, że kara śmierci za przestępstwa narkotykowe była wykonywana w czterech państwach: w Chinach (gdzie dane na ten temat są tajne bowiem stanowią tajemnicę państwową), Iranie, Arabii Saudyjskiej i Singapurze. Tajemnica, która spowija karę śmierci w Malezji i Wietnamie spowodowała, że nie jest możliwe ustalenie czy egzekucje za przestępstwa narkotykowe miały miejsce. W Singapurze powieszono osiem osób w 2017 r., wszystkich w związku z przestępstwami narkotykowymi, podczas gdy w 2016 r. liczba egzekucji była dwa razy wyższa. Podobna tendencja była widoczna w Arabii Saudyjskiej gdzie egzekucje przez powieszenie osób skazanych za przestępstwa narkotykowe w 2017 r. wzrosły drastycznie z 14 proc. wszystkich egzekucji do 40 proc.

Jest postęp, ale nie wszędzie
Autorzy raportu zauważają, że wprawdzie ogólna liczba państw, w których wykonywane są kary śmierci pozostała taka sama, ale Bahrajn, Jordania, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły wykonywać karę śmierci po przerwie. W Egipcie zanotowano wzrost wyroków orzekających karę śmierci o 70 proc. w porównaniu z 2016 r.

Z raportu wynika, że na świecie jest co najmniej 21 919 osób, wobec których orzeczona została kara śmierci. - Przez ostatnie 40 lat zaobserwowaliśmy ogromną zmianę na lepsze w ogólnoświatowym podejściu do kary śmierci, niemniej jednak należy podjąć pilne środki w celu powstrzymania okrutnej praktyki zabójstw dokonywanych przez państwo – powiedział Salil Shetty  - Kara śmierci jest symptomem kultury przemocy a nie odpowiedzią na tę kulturę. Poprzez mobilizację i wsparcie ludzi z całego świata możemy przeciwstawić się tej okrutnej karze i doprowadzić do tego, że nie będzie ona już nigdzie stosowana - dodał.