Podczas spotkania, które odbyło się 12 stycznia 2014 r., prezes NRA (na zdjęciu) wskazał, że największe problemy z jakimi spotykają się adwokaci to brak systematycznego doręczania poczty, godziny w jakich doręczana jest korespondencja, kwestie związane z awizowaniem przesyłek (wielokrotne próby doręczenia korespondencji, która winna być awizowana po pierwszej nieudanej próbie doręczenia, próby doręczania listów osobom nieuprawnionym do ich odbioru oraz niedoręczanie drugiego awiza).
Szef samorządu wskazał też na problem wynikający z miejscami odbioru awizowanych przesyłek, które bardzo często są wyznaczone daleko od kancelarii, w punktach gdzie korespondencja nie jest przechowywana w sposób należyty. Zwrócono też uwagę na zasady udzielania pełnomocnictw pocztowych.
Prezes Zwara postulował w imieniu adwokatów ułatwienie uzyskiwania formularzy i udzielania pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych w każdej placówce pocztowej.
Jak poinformowano po spotkaniu, minister Biernacki "wysłuchał opinii z uwagą" oraz poinformował że jest świadomy powagi sytuacji oraz że w najbliższym czasie poinformuje NRA o ustaleniach i wynikach przeprowadzonych kontroli.