Resort sprawiedliwości poinformował, że kontynuuje przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku w kolejnych apelacjach. - Trwająca analiza szerokiego zakresu czynników wpływających na całościową ocenę jakości pracy wykazała w wielu przypadkach niską efektywność. Ze względu na potrzebę poprawy sprawności sądów dokonano zmian kadrowych - czytamy w opublikowanym we wtorek oświadczeniu. Jak stwierdza MS, w celu zwiększenia efektywności sądów wprowadzono zmiany na stanowiskach ich prezesów i wiceprezesów.

Czytaj: Wiceszef MS: wymiana prezesów sądów będzie kontynuowana>>

Nowi prezesi w kolejnych sądach
Nowym prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dniem 19 grudnia 2017 r. został doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie karnym sędzia Konrad Wytrykowski. Jego wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa przy wniosku do Prezydenta RP o powołanie go na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Sędzia Wytrykowski pełnił także funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Legnicy, a wcześniej przewodniczył wydziałowi karnemu. Przez kilka lat był również członkiem władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia". Sędzia Wytrykowski zastąpił na stanowisku prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzię Grażynę Szyburską-Walczak.

Czytaj: Prezes „Iustiti”: nie ma w sądach zgody na czystki kadrowe>>

 

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dniem 19 grudnia 2017 r. został sędzia Dariusz Kliś, dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu. Z funkcji prezesa jeleniogórskiego sądu okręgowego odwołano sędziego Wojciecha Domaszko.
Także tego samego dnia funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku objął sędzia Andrzej Michałowicz, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku. Zastąpił sędziego Dariusza Ziniewicza.
Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu – na miejsce sędziego Stanisława Jaźwińskiego została powołana sędzia Marta Łobodzińska, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu.
Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie został sędzia Krzysztof Niezgoda, w przeszłości wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin Zachód. Z funkcji prezesa odwołano z dniem 18 grudnia 2017 r. sędziego Jerzego Rodzika.
Również 19 grudnia 2017 r. prezesem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został sędzia Stanisław Tomasik, który zastąpił sędzię Mariolę Mastalerz.

  Anna Machnikowska
O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności>>

Zmiany szefów, bo sądy sobie nie radzą
MS stwierdza, że decyzje te są skutkiem oceny, z której wynika, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu znalazł się na ostatniej pozycji spośród wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce pod względem opanowania wpływu spraw karnych. Zdaniem MS to oznacza, że w sądzie tym szybko rosną zaległości. Według tej samej analizy sąd zajął też dalekie, trzecie od końca miejsce, jeśli chodzi o średni czas trwania niezałatwionych spraw karnych.

Z kolei według MS Sąd Okręgowy w Lublinie jest przedostatni w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych. Zajął też dalekie miejsca w zestawieniach poszczególnych wskaźników: jest 44. pod względem średniego czasu trwania postępowania, 43. pod względem średniego czasu trwania spraw niezałatwionych i 39. pod względem czasu trwania postępowania w sprawach karnych.

Na 42. pozycji w rankingu sądów okręgowych ogółem znalazł się Sąd Okręgowy w Radomiu. Sąd ten według opacowania MS nie radzi sobie ze sprawami karnymi – jest na 41. pozycji, a także z opanowaniem wpływu tych spraw – 42. miejsce. Równie źle pod tym względem zdaniem resortu wypada Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który zajął 40. miejsce pod względem odsetka merytorycznego załatwienia spraw karnych, niewiele wyżej – jest 38. - pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw karnych.

Zdaniem ministerstwa niesatysfakcjonujące wyniki ma też Sąd Okręgowy w Słupsku, który w I półroczu 2017 r. jest 33. w rankingu sądów okręgowych pod względem wskaźnika opanowania wpływu i 35. w rankingu odsetka spraw karnych merytorycznie rozpoznanych.

W rejonach też zmiany
Zdaniem ministerstwa nie najlepiej radzi sobie także grupa sądów rejonowych.   
Według analizy resortu Sąd Rejonowy w Radomiu zajął 301. miejsce w ogólnym Słabe wyniki mają także sądy rejonowe: w Jeleniej Górze (270. pod względem wskaźnika opanowania wpływu), w Dąbrowie Górniczej  (232. pod względem rankingu ogólnego w sprawach cywilnych), w Słupsku (296. w ogólnym rankingu średniego czasu trwania postępowań), w Olsztynie (271. pod względem średniego czasu postępowania), w Piotrkowie Trybunalskim (218. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Tomaszowie Mazowieckim (277. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Kluczborku  (239. pod względem średniego czasu trwania spraw) oraz w Starachowicach (208. pozycja pod względem wskaźnika opanowania wpływu).

Z dniem 19 grudnia 2017 r. nowymi prezesami zostali powołani: w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - sędzia Marcin Kotulski, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - sędzia Magdalena Mroczkowska, w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - sędzia Patryk Poniatowski, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – sędzia Małgorzata Tracz, w Sądzie Rejonowym w Lęborku - sędzia Katarzyna Wesołowska, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - sędzia Maciej Nawacki, w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód - sędzia Edyta Birut, w Sądzie Rejonowym w Radomiu - sędzia Beata Michalska, w Sądzie Rejonowym w Prudniku - sędzia Loreta Juchniewicz, w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - sędzia Marek Nowosiński, w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - sędzia Małgorzata Pawlicka, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - sędzia Piotr Koćmiel, w Sądzie Rejonowym w Radomsku – sędzia Anna Strzelczyk oraz w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim – sędzia Magdalena Sasin- Domińczak.