Także nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazany ministrowi ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek poszczególnych ministrów.

Rada Ministrów przyjęła 15 marca br. przedłożony przez ministra rozwoju projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.
Jak napisano w jego uzasadnieniu, przewidziane w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. - Integracja ma służyć inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. W związku z tym w projekcie noweli ustawowej zaproponowano zamiany dotyczące nadzoru nad niektórymi podmiotami - czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu. 

- To oznacza, że Ministerstwo Rozwoju obejmie nadzór m.in. nad BGK, ARP, KUKE, PAIiIZ, PIR i PKO BP - poinformował wiceszef MR Jerzy Kwieciński. - Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA - zapowiedział.
Jak mówił, "minister rozwoju będzie wykonywał uprawnienia Skarbu Państwa w przypadku Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskich Inwestycji Rozwojowych, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz PKO BP". - Przewidziane w "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Integracja ma służyć inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji - kontynuował.
Wcześniej we wtorek wiceminister mówił, że trwają rozmowy z MSP o podziale Agencji Rozwoju Przemysłu na część restrukturyzacyjną i innowacyjną. Dodał, że resort rozwoju prowadzi również rozmowy z Ministerstwem Finansów nt. BGK. - Te kwestie, które są ważne dla ministerstwa (finansów), jak emitowanie obligacji czy działania na rynku, to nad nimi ministerstwo powinno mieć bezpośrednią kontrolę. I my w żaden sposób ich nie kwestionujemy. Dla nas ważne jest funkcjonowanie BGK jako banku rozwoju. On ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego nowego systemu wspierania rozwoju kraju - podkreślał Kwieciński.

Polski Fundusz Rozwoju ma powstać jeszcze w tym roku. Zgodnie z założeniami mają się w nim znaleźć państwowe agencje i instytucje finansowe, w tym m.in. BGK, KUKE, PARP, PAIiIZ czy ARP.(ks/pap)