W środę 28 września 2011 r. wicepremier wziął udział w prezentacji raportu „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania”, przygotowanego przez Ernst&Young.
Wicepremier Pawlak przypomniał, że dzięki SSE powstało do tej pory blisko 250 tys. nowych miejsc prac przy inwestycjach o wartości 75 mld zł. - Od 15 lat specjalne strefy ekonomiczne stymulują rozwój przemysłu i usług w wielu sektorach naszej gospodarki – podkreślił wicepremier. Dodał, że firmy, które decydują się lokować na obszarze SSE swoje projekty transferują do Polski nowe technologie produkcji i innowacyjne systemy metod zarządzania. - Wpływa to nie tylko na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ale również na wysoki poziom kwalifikacji zatrudnianych pracowników – powiedział wicepremier Pawlak.
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że popularność SSE zyskały głownie dzięki ulgom podatkowym, z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na ich terenie. Jest ona udzielana w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. Do końca 2010 r. wielkość zwolnienia w strefach wyniosła 8,2 mld zł, co stanowi ok. 11,2 proc. wartości poniesionych inwestycji. Pomoc strefowa w praktyce udzielana jest firmom dobrze zarządzanym, tworzącym nowe miejsca pracy oraz wprowadzającym innowacyjne technologie. Na wniosek ministra gospodarki w grudniu 2008 r. Rada Ministrów wydłużyła okres funkcjonowania stref do końca 2020 r.
Z kolei w styczniu 2009 r. rząd przyjął koncepcję rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, w której określono kryteria włączania do stref gruntów publicznych oraz oceny lokowanych na nich projektów inwestycyjnych. Jednym ze wspomnianych kryteriów jest wspieranie rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych.