Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w praktyce każdy organ administracji publicznej może przygotować i wprowadzić do obiegu własne wzory pism stosowanych w e-postępowaniu administracyjnym.
Prowadzi to w efekcie do funkcjonowania kilku, a nawet kilkudziesięciu  różnych wzorów dokumentów stosowanych do tych samych procedur administracyjnych. Wszystko tylko dlatego, że są one przygotowywane przez różne organy. Przykładowo, w wypadku wniosku o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu może funkcjonować nawet 2478 różnych wzorów.

Źródło: Rzeczpospolita