To reakcja na stanowisko prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która stwierdziła w piątek, że postanowiła o rozwiązaniu Biura Gospodarki Nieruchomościami i zwolnieniach dyscyplinarnych.  - Oczekuję takich samych decyzji od Ministerstwa Finansów - powiedziała. I dodała, że w jej ocenie resort ten nie wydał odpowiedniej decyzji.

Odnosząc się do postulatu Prezydent Miasta stołecznego Warszawy o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników zajmujących się sprawą nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Defilad (dawna ul. Chmielna 70) Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie stwierdza nieprawidłowości w postępowaniu urzędników resortu.
Wiecej: Gronkiewicz-Waltz: decyzja o zwrocie Chmielnej 70 pochopna; zwolnienia urzędników>>

- Zakres kompetencji Ministra Finansów w sprawach dotyczących nieruchomości związanych z implementacją tzw. układów indemnizacyjnych obejmuje jedynie wydawanie decyzji deklaratoryjnych, co jest dokonywane na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65) - czytamy w oświadczeniu MF

Wynika z niego, że 11 lutego 2011 r. Ministerstwo Finansów przekazało do Biura Gospodarki Nieruchomościami UM st. Warszawy wykaz podmiotów, którym duńska administracja przyznała odszkodowania na podstawie układu indemnizacyjnego. W wykazie tym znajduje się informacja o przyznaniu odszkodowania Martinowi Holgerowi, bez wskazania mienia objętego odszkodowaniem.

W ocenie Ministerstwa Finansów władze Warszawy powinny w oparciu o tę informację wstrzymać decyzję o zwrocie nieruchomości Chmielna 70. Jednak BGN UM st. Warszawy wydało w 2012 r. decyzję o przyznaniu prawa do nieruchomości osobom, które wystąpiły z roszczeniami. Wydanie jej nie zostało poprzedzone uzyskaniem ostatecznego stanowiska Ministerstwa Finansów, które konsekwentnie informowało BGN UM st. Warszawy, że pozyskiwanie dokumentacji układu indemnizacyjnego z Danią trwa i że bez tej dokumentacji nie jest możliwe potwierdzenie odszkodowania.

Ministerstwo Finansów wyraża satysfakcję z zapowiedzianego przez Prezydent Miasta st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz wstrzymania zwrotów nieruchomości w Warszawie, w nadziei, że kolejne decyzje podejmowane w sprawie nieruchomości objętych układami indemnizacyjnymi będą uwzględniały informacje Ministerstwa Finansów wynikające ze zdobytych w ostatnich latach dokumentów archiwalnych.