Wśród odznaczonych medalem przyznanym przez Krajową radę Sądownictwa są sędziom Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu, sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Olsztynie, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Kaliszu, Przemyślu, Warszawie oraz sądów rejonowych w Kwidzynie i Wejherowie.
Uroczystość uhonorowania zasłużonych sędziów odbyła się 17 czerwca 2015 r.  w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Medale wraz z podziękowaniami za wzorową służbę sędziowską wręczył prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Lista wyróżnionych sędziów:
1.    Dr Kazimierz JAŚKOWSKI
Sędzia Sądu Najwyższego
2.    Anna KWIATEK
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3.    Adam MIKUSIŃSKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.    Zdzisław SADURSKI
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
5.    Maria SERAFIN-KOSOWSKA
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
6.    Krystyna SIDOR
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
7.    Irena SZAREWICZ-IWANIUK
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
8.    Arina PERKOWSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
9.    Halina GAJDZIŃSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
10.    Feliksa WILK
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
11.    Bolesław KRAUPE
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
12.    Maria PADAREWSKA-HAJN
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
13.    Ewa WIECZORKIEWICZ
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
14.    Bogumiła BURDA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
15.    Zofia MARKOWSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
16.    Witold OKNIŃSKI
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
17.    Maria RODATUS
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
18.    Irena BODARSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
19.    Mirosława CHOMA
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
20.    Halina KISIEL-BARAŃSKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
21.    Stanisława MROCZKA
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
22.    Danuta OWSIANA
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
23.    Krystyna SEMICZEK
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
24.    Stanisław BRZOSKOWSKI
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
25.    Czesława GINTOWT
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
26.    Helena KOŚCIAŃSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
27.    Lidia MOLENDA
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
28.    Krystyna SZKOŁA
Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
29.    Barbara KUBASIŃSKA-MALCHER
Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
30.    Wojciech ARCZYŃSKI –
Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
31.    Małgorzata FEREK
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
32.    Andrzej GANIEWSKI
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
33.    Leszek KANIA
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
34.    Agnieszka OKLEJAK
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
35.    Małgorzata STANASZEK
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
36.    Alicja BYDŁOWSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
37.    Maria GĄSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu
38.    Andrzej KLUZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu
39.    Elżbieta HNIEDZIEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
40.    Anna MIŚKIEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
41.    Halina ŻYŻNIEWSKA-OLSZEWSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
42.    Jadwiga KWAPISZEWSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
43.    Romualda SOBCZAK
Sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie
44.    Małgorzata ŻOŁNOWSKA
Sędzia Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem [PRZEDSPRZEDAŻ]