NRA zwróciła uwagę, że „tempo i sposób procedowania nad projektem ustawy i zgłoszonymi do niej poprawkami przez Komisję Ustawodawczą, uniemożliwiły przedstawicielom opozycji parlamentarnej, a przede wszystkim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, przedstawienie merytorycznych uwag do projektu ustawy i zgłoszonych poprawek, w zupełności pozbawiając te podmioty prawa udziału w pracach legislacyjnych, co jest standardem państw demokratycznych".
 

Apel do marszałka
Naczelna Rada Adwokacka wezwała Marszałka Sejmu RP do wstrzymania procedowania projektu ustawy w II i III czytaniu oraz przeprowadzenia głosowania nad projektem ustawy w celu zagwarantowania uprawionym do tego podmiotom – Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądowi Najwyższemu.
  Więcej>>Sejm uchwalił nowelizację ustawy o TK

Naruszenie niezawisłości TK
W ocenie NRA projekt ustawy wraz ze zgłoszonymi do niego poprawkami w istocie prowadzi do „rażącego naruszenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości jego sędziów oraz godzi w sprawność postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, ograniczając prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd".

- Przyjęcie projektu ustawy z uwzględnieniem poprawek przyjętych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia 2015 r. może prowadzić do uniemożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się ze swoich konstytucyjnych kompetencji i obowiązków w zakresie rozstrzygania powierzonych mu spraw – ostrzegała NRA.

 

Dowiedz się więcej z książki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami [EBOOK PDF]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł