W seminarium „Patent na dobry początek”,  na zaproszenie Województwa Małopolskiego do Krakowa przyjadą eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Na wydarzenie organizatorzy szczególnie serdecznie zapraszają małopolskich przedsiębiorców, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Jak podkreślają, seminarium będzie doskonałą okazją, aby bliżej zapoznać się z szeroką problematyką własności przemysłowej.
Eksperci Urzędu Patentowego, na co dzień zajmujący się tematem poradzą jak skutecznie chronić własność intelektualną w przedsiębiorstwie, z jakimi wiąże się to kosztami i jakie przynosi korzyści, będzie można także dowiedzieć się jak sformułować skuteczną strategię ochrony. Uczestnicy rozmawiać będą o prawach autorskich, o ochronnie  wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Prelegenci przybliżą procedury uzyskiwania ochrony zarówno w kraju jak i zagranicą, nauczą jak zarządzać własnością intelektualną i jej komercjalizacją oraz jak korzystać z informacji patentowej.  Seminarium będzie miało charakter otwartej dyskusji, dzięki czemu zostaną wyjaśnione aspekty, które wzbudzają największe wątpliwości uczestników.
Jak podkreślają organizatorzy imprezy, roli jaką pełni ochrona własności intelektualnej dla każdego, zwłaszcza innowacyjnego przedsiębiorstwa nie sposób przecenić.  - Firmy opracowując nowe rozwiązania, wynalazki, projekty czy też stosując znaki towarowe wprowadzają je na rynek z myślą o zysku, zbudowaniu swojej marki czy też umocnieniu pozycji. Jednak nawet najbardziej rewolucyjny produkt, jeśli odpowiednio wcześnie nie zapewni się mu ochrony prawnej, może być źródłem strat i wielu prawnych komplikacji. Nasze pomysły, unikalne rozwiązania techniczne, opracowane przez nas technologie i stosowane znaki towarowe mogą stać się źródłem zysku, a nawet własnością chronioną prawnie innego przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć niezbędne jest uzyskanie na nie ochrony prawnej. Dzięki niej nie tylko zabezpieczymy poniesione nakłady i zapewnimy sobie swobodne i bezpieczne korzystanie z naszych pomysłów, ale także będziemy mieć możliwość uzyskania dodatkowych zysków związanych z udzielaniem licencji czy  też sprzedażą praw i patentów - czytamy w zaproszeniu.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Szczegółowy program wydarzenia oraz elektroniczny formularz rejestracji dostępny jest na  stronie www.imalopolska.eu.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na imalopolska@umwm.pl
Termin: 7 listopada 2013 roku, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (VII piętro – sala sesyjna)

PROGRAM SEMINARIUM

10.30-10.45 Otwarcie seminarium
10.45-11.45 Jak skutecznie chronić wyniki twórczości? - ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, (korzyści i koszty, formułowanie strategii ochrony, twórczość pracownicza)
Adam Wiśniewski
11.45-12.45 Prawo autorskie i prawa pokrewne
(utwory w działalności przedsiębiorstw, zasady ich ochrony, dozwolony użytek, obrót prawami autorskimi)
Adam Wiśniewski
12.45-13.00 Przerwa kawowa
13.00-14.00 Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie
(ochrona własności przemysłowej, w tym: wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych; procedury uzyskiwania ochrony w Polsce i za granicą)
dr Piotr Zakrzewski
14.00-15.00 Zarządzanie własnością intelektualną
(elementy strategii zarządzania, komercjalizacja dóbr intelektualnych, korzystanie z informacji patentowej)
dr Piotr Zakrzewski
15.00-15.15 Podsumowanie seminarium